آموزشگاه موسیقی کامکار

مدرسین برجسته

آموزشگاه کامکار مفتخر است که در طی فعالیت ۱۵ ساله‌ی خود، هنرجو های مشتاق را تحت تعلیم بهترین و برجسته ترین اساتید نامی کرمان و ایران اسلامی را در آموزشگاه خود قرار داده است

غزال کامکار

غزال کامکار

موسس
امیر اخلاقی

امیر اخلاقی

مدرس تار و سه‌تار
امین اخلاقی

امین اخلاقی

مدرس سنتور
رویا باقری

رویا باقری

مدرس تنبک

آموزشگاه موسیقی کامکار را از نگاه آمار ببینید